Αποξηλώσεις

 

Το γραφείο Bauart αναλαμβάνει κάθε είδους αποξηλώσεις και γκρεμίσματα με εξειδικευμένο προσωπικό. Πραγματοποιεί  αποξηλώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κουφωμάτων και γυψοσανίδας.