Σκάλες

 

Οι σκάλες είναι ένα πολύ σημαντικό λειτουργικό και αισθητικό στοιχείο ενός χώρου. Η θέση , το υλικό, το κιγκλίδωμα και η κουπαστή , συμμετέχουν στη διαμόρφωση του στυλ διακόσμησης του χώρου.
Πρωταρχικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό μιας σκάλας είναι η ευκολία στη χρήση και η ασφάλεια. Ο διαθέσιμος χώρος θα μας οδηγήσει να καθορίσουμε τη μορφή της σκάλας.

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους διακρίνονται σε:

– Ξύλινες.

– Σκάλες οπλισμένου σκυροδέματος.

– Μεταλλικές και γυάλινες.

– Σκάλες από συνθετικά υλικά.