Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 

Ο υπολογισμός μιας υδραυλικής εγκατάστασης (μηχανολογική μελέτη) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

– Σχεδίαση του δικτύου των σωληνώσεων

– Προσδιορισμός της παροχής του νερού που διαρρέει κάθε κλάδο του δικτύου

– Εκλογή του κατάλληλου μεγέθους σωλήνα

– Υπολογισμός της απώλειας πίεσης κάθε κλάδου και εξ αυτής ολόκληρου του δικτύου η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη διαθέσιμη, από το δίκτυο πίεσης της πόλης.