Αρχιτεκτονικές Μελέτες & Κατασκευές
Νέων κτιρίων – Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων – Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου –Ανακαινίσεις

  • Κατοικιών
  • Εμπορικών χώρων
  • Επαγγελματικών χώρων
  • Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων

Εκδόσεις Αδειών – Πιστοποιητικά
Έκδοση των απαιτούμενων αδειών (οικοδομικές άδειες, άδειες μικρής κλίμακας, άδεια αλλαγής χρήσης, άδειες λειτουργίας) από μηχανικό απόλυτα εξειδικευμένο σε θέματα νομοθεσίας.
Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, από έμπειρο ενεργειακό επιθεωρητή.

Επίβλεψη Κατασκευής
Το γραφείο Bauart αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους έργου, ανεξαρτήτως κλίμακας και τόπου κατασκευής, μετατρέποντας την αρχιτεκτονική μελέτη σε πραγματικότητα.
Η κατασκευή υλοποιείται με υπευθυνότητα και συνέπεια από τα συνεργεία μας, επιτυγχάνοντας ποιοτικά και μεγάλης κλίμακας έργα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συμβουλευτική Eπίσκεψη
Με επίσκεψη στο χώρο σας και συζητώντας τις ανάγκες σας , δίνουμε συμβουλές και ιδιαίτερες λύσεις σε διακοσμητικά , κατασκευαστικά και τεχνικά θέματα. Αυτή η συνάντηση μπορεί να αποτελέσει καθοδηγητική συζήτηση αλλά μπορεί και να εξελιχθεί αφετηρία μιας ευρύτερης συνεργασίας.